Εκρηκτικό Δελτίο 17/2/20 - Γιώργος Γεωργίου, Φωτεινή Βρύνα, Μάκης Βραχιολίδης, Σοφία Παραδείση, Σπύρος Σταθάκης