Εκρηκτικό Δελτίο 18/2/20 - Μιχάλης Γιαννακός, Περικλής Σταυριανάκης, Σοφία Παραδείση