Εκρηκτικό Δελτίο 19/2/20 - Στέφανος Χίος,, Γαβριήλ Χαλικιώτης, Σοφία Παραδείση, Σπύρος Σταθάκης