Εκρηκτικό Δελτίο 20/2/20 - Γιάννης Λοβέρδος, Σοφία Παραδείση, Σπύρος Σταθάκης