Εκρηκτικό Δελτίο 25/2/20 - Ευρώπη Κοσμίδη, Κώστας Τσουκαλάς, Περικλής Σταυριανάκης, Σοφία Παραδείση, Σπύρος Σταθάκης,