Εκρηκτικό Δελτίο 27/2/20 - Γιάννης Ντάσκας, Γιάννης Καλλιάτσος, Σοφία Παραδείση, Σπύρος Σταθάκης