Εκρηκτικό Δελτίο 28/2/20 - Στέφανος Χίος, Γαβριήλ Χαλικιώτης, Σπύρος Σταθάκης