Εκρηκτικό Δελτίο 10/3/20

Εκρηκτικό Δελτίο 10/3/20 - Μαρία Μαντουβάλου, Περικλής Σταυριανάκης, Σοφία Παραδείση, Σπύρος Σταθάκης