Εκρηκτικό Δελτίο 10/3/20 - Μαρία Μαντουβάλου, Περικλής Σταυριανάκης, Σοφία Παραδείση, Σπύρος Σταθάκης