Εκρηκτικό Δελτίο 12/3/20

Εκρηκτικό Δελτίο 12/3/20 - Γιάννης Ντάσκας, Σοφία Παραδείση, Σπύρος Σταθάκης