Εκρηκτικό Δελτίο 13/3/20 - Σοφία Παραδείση, Στέφανος Χίος, Γαβριήλ Χαλικιώτης