Άστρα Δώρα και υγεία 17/3/20 - Δώρα Λουκίσα, Πέρρης Κρητικός