Άστρα Δώρα και υγεία 19/3/20

Άστρα Δώρα και υγεία 19/3/20 - Ξένια Κουσινιώρη, Δώρα Λουκίσα, Πέρρης Κρητικός