Εκρηκτικό Δελτίο 20/3/20 - Σοφία Παραδείση, Στέφανος Χίος