Εκρηκτικό Δελτίο 2/3/20 - Γιώργος Γεωργίου, Σπύρος Σταθάκης