Άστρα Δώρα και υγεία 23/3/20 -  Niktro, Δώρα Λουκίσα, Πέρρης Κρητικός