Εκρηκτικό Δελτίο 30/3/20 - Μάκης Βραχιολίδης, Γιώργος Γεωργίου