Εκρηκτικό Δελτίο 3/3/20 - Μαρία Ναυροζίδου, Βασίλης Σπανάκης, Χρήστος Πιλάλης, Περικλής Σταυριανάκης, Σοφία Παραδείση, Σπύρος Σταθάκης