Εκρηκτικό Δελτίο 4/3/20 - Σοφία Παραδείση, Σπύρος Σταθάκης, Στέφανος Χίος, Γαβριήλ Χαλικιώτης