Εκρηκτικό Δελτίο 9/3/20 - Γιώργος Γεωργίου, Μάκης Βραχιολίδης, Λουκάς Γεωργιάδης, Σοφία Παραδείση, Σπύρος Σταθάκης,