Εκρηκτικό Δελτίο 10/4/20 - Σπύρος Σταθάκης, Στέφανος Χίος, Γιώργος Αναγνωστάκης