1/4/20 Εκρηκτικό Δελτίο

1/4/20 Εκρηκτικό Δελτίο - Στέφανος Χίος, Γιώργος Αναγνωστάκης, Σπύρος Σταθάκης