15/4/20 Εκρηκτικό Δελτίο

15/4/20 Εκρηκτικό Δελτίο - Στέφανος Χίος, Λουκάς Γεωργιάδης, Σπύρος Σταθάκης