20/4/20 Εκρηκτικό Δελτίο

20/4/20 Εκρηκτικό Δελτίο - Μάκης Βραχιολίδης, Βασίλης Πριμικήρης, Γιώργος Γεωργίου, Σπύρος Σταθάκης