22/4/20 Εκρηκτικό Δελτίο - Στέφανος Χίος, Λουκάς Γεωργιάδης, Σπύρος Σταθάκης