2/4/20 Εκρηκτικό Δελτίο

Εκρηκτικό Δελτίο 2/4/20 - Γιάννης Ντάσκας, Κωστής Αϊβαλιώτης, Σπύρος Σταθάκης