24/4/20 Εκρηκτικό Δελτίο

24/4/20 Εκρηκτικό Δελτίο - Στέφανος Χίος, Γιώργος Αναγνωστάκης, Σπύρος Σταθάκης