Άστρα Δώρα και υγεία 6/4/20 - Άρια Δαμουλάκη, Δώρα Λουκίσα, Πέρρης Κρητικός