Άστρα Δώρα και υγεία 10/4/20 - Ξένια Κουσινιώρη, Δώρα Λουκίσα, Πέρρης Κρητικός, Χρήστος Θανάσαινας