18/5/20 Δώρα Λουκίσα, Έλενα Παπαμεθοδίου, Άρια Δαμουλάκη, Πέρρης Κρητικός, Χρήστος Θανάσαινας