Που είναι οι 21 γιατροί βουλευτές που θα ρίχνονταν εθελοντικά στη μάχη της πανδημίας;