Οριστικά αθώος από τις κατηγορίες ο ενεχυροδανειστής Ριχάρδος