Πως συνδέονται οι φωτιές στα Γεράνεια Όρη με σοβαρές επιχειρηματικές δραστηριότητες