Παρακολουθούνται τα πάντα - Το κράτος γνωρίζει τα πάντα