Με τα νέα μέτρα οι επιχειρήσεις που δεν έχουν εξωτερικό χώρο θα "καταστραφούν"