Άτυπο LockDown στην εστίαση - Γιάννης Σπυρόπουλος Πρόεδρος ΣΚΕΑΝΑ