Η Εικόνα του Αγίου Κυπριανού και της Αγίας Ιουστίνης - Μιλτιάδης Βιτάλης