Εκρηκτικό Δελτίο 21/1/20 - Νίκος Καλάκος: τέως γενικός διευθυντής δημοσίου ταμείου - Σοφία Παραδείση - Σπύρος Σταθάκης