Φροντίδα και Υγεία 22/1/20 με την Δώρα Λουκίσα και τον Χρήστο Θανάσαινα