Εκρηκτικό Δελτίο 22/1/20 - Στέφανος Χίος, Περικλής Σταυριανάκης, Γαβριήλ Χαλικιώτης, Σοφία Παραδείση, Σπύρος Σταθάκης