Εκρηκτικό Δελτίο 23/1/20 - Γιάννης Ντάσκας, Σοφία Παραδείση, Σπύρος Σταθάκης