Εκρηκτικό Δελτίο 24/1/20 - Στέφανος Χίος, Γαβριήλ Χαλικιώτης, Σοφία Παραδείση, Σπύρος Σταθάκης