Εκρηκτικό Δελτίο 29/1/20 - Νίκος Θεοδωρόπουλος, Κωνσταντίνος Σαμαράς, Στέφανος Χίος, Γαβριήλ Χαλικιώτης, Σοφία Παραδείση, Σπύρος Σταθάκης