Εκρηκτικό Δελτίο 30/1/20 - Γιάννης Ντάσκας, Δημήτρης Φίλης, Σοφία Παραδείση, Σπύρος Σταθάκης