Εκρηκτικό Δελτίο 13/2/20 - Ανουάρ Μπάκρι, Γιάννης Ντάσκας, Σοφία Παραδείση, Σπύρος Σταθάκης