Εκρηκτικό Δελτίο 5/2/20 - Στέφανος Χίος, Γαβριήλ Χαλικιώτης, Σοφία Παραδείση, Σπύρος Σταθάκης