Εκρηκτικό Δελτίο 6/2/20 - Γιάννης Ντάσκας, Ανδρέας Πάτσης, Χρήστος Πιλάλης,  Σοφία Παραδείση, Σπύρος Σταθάκης