8 στους 10 θα είχαν γλυτώσει το νοσοκομείο αν είχαμε φέρει στην Ελλάδα τα φάρμακα κατά του ιού