Τα μεγάλα ΟΧΙ του Γ. Παπαδόπουλου : Μάνος Χατζηδάκης