Δεν είμαι υπέρ της θανατικής ποινής αλλά τα ισόβια να είναι ισόβια