Είναι αδιανόητο Γιατροί και Υγειονομικοί να στηρίζονται στις εμμονές τους και να μην εμβολιάζονται